Mühl Fogászat, Fogorvosi és Szájsebészeti Magánrendelő logó


Implantátum protetika


Kérem válasszon az alábbi felsorolásból:

 


Tervezési segédletek

Diagnosztikát segítendő, a betegről digiális panorámaröntgen (OP), és Cone Beam arckoponya, fog CT (cbct) felvételt tudunk készíteni. Az panorámaröntgen (OP) felvételünkön nincs szükség referencia gömbökkel készített röntgen-sablonra, a Planmeca röntgenképeken hosszirányban pontos mérések végezhetőek. A felvételeket szoftverrel együtt, CD-n küldjük a beteggel.

Más OP-készülékekhez mélyhúzott fóliás, referencia acélgömbös röntgen-sablont készítünk.

Lehetőség van több féle RTG - CT - CBCT sablon készítésére, az egyik, a meglévő fogpótlás alábélelése, és a fogsoron guttapercha jelzések elhelyezése, vagy professzionális radiológiai sablon gyártása, speciálisan ebből a célból előállított CT műfogak felhasználásával.

Különösen nagy kiterjedésű implantációs beavatkozásokhoz ajánljuk diagnosztikus fogfelállítás megrendelését. Ez alapja lehet, akár egy mélyhúzott fóliából készülő sebészi sablonnak, vagy egy azonnali ideiglenes pótlásnak, amit a beültetés után scutan módszerrel az implantátumokon elhorgonyozva készíthetünk. Lehet ez PEEK, vagy termp. Titán fejekre készülő csavaros provizórium, vagy végleges titán / cirkónium abutmentekre készülő cementezett megoldás, vagy ideális esetben egyéni "emergency profile" -al rendelkező fejekre cementezett konstrukció.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Modell készítés

Modelleink monolith technikával készülnek split-cast talpban. A monolith technika előnye, hogy nem kell eltérő kötési expanziójú gipszek kiszámíthatatlan pontosságától / pontatlanságától tartanunk. Kizárólag egy réteg IV-es keménységi osztályú FUJI ROCK gipszet haználunk. Modell Tray split-cast talpban rögzítjük, ami kötés során tovább minimalizálja az expanziót.

Implantációs modelleknek két fő típusát használjuk. A legjelentősebb, a laborimplantátumokkal gipszelt, szilikon műínnyel készülő minta. A fogpótlások készítésére szolgál. Ennek szilikon műíny nélküli verziója köztes munkafolyamatok megkönnyítését, pontosítását szolgálja, amit az alábbi két pontban tárgyalunk.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Lenyomatvételi segédlet

Elsősorban csavarosan rögzülő implantátumos munkák készítésénél, de nagy fesztávú cementezett konstrukciók, vagy extrém állású implantátumok esetén van nagy jelentősége a nyitott kanalas lenyomatvételnek. Minden lenyomat sikerének feltétele, hogy rögzítsük az implantátumok pontos pozícióját. Ez csak úgy lehet tökéletes, ha nyitott kanalas lenyomati fejeket rögzítünk egymáshoz a lenyomatvétel előtt, így a szilikonban / poliéterben nem lesz mozgása a technikai implantátumoknak.

Szájban ez egy hosszadalmas, és nehéz eljárás, ezért lehetőség van előzetes zárt kanalas lenyomatvétel alapján műiny nélküli modellt készíteni, ebbe a nyitott kanalas lenyomati fejeket elhejezni, majd Pattern Resinnel összekötni. Ezt követően a mintázó akkrilát összeköttetést vékonyan beszeparáljuk. Az így elkészített lenyomati fejeket már csak egy kevés Patternnel kell a szájban rögzíteni. Azért is célszer így két lépésben összekötni , mert a mintázóakkrilátnak is van egy minimális kötési zsugorodása, ha az egészet egy lépésben a szájban végezzük, az hasonlóan működik, mint az egy lépésben vastagon bevitt kompozit tömőanyag.

Ugyanezen a mintán a kemény-műanyag nyitott kanalas lenyomatkanalat is elkészíthatjük.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Lenyomat ellenőrzés

Ha az implantátum lenyomatot nem egymáshoz rögzített nyitott kanalas fejekkel vettük, a modellünkben egészen biztosan nem úgy állnak a laborimplantátumok, ahogy a valódiak a szájban. Ennek oka, hogy a lenyomatanyagban a fejeknek legtöbbször van némi mozgásuk, ami technikai implantátumokat beletesszük, azok apikális részén már jelentős lehet. Általában ennek mértéke igen nagy végkeménységű lenyomat, és sikeresen kivitelezett lenyomatvétel esetén igen csekély, cementezett pótlást készítve nem jelentős. Csavaros rögzítésű implantátum-hidak esetén viszont egy későbbi periimplantitisz (a "gap" és a nem passzív illeszkedés miatt) biztos kiváltója, egy esetleges rögzítőcsavar lazulás, vagy csavartörés kockázati tényezője.

Ennek elkerülése céljából, egy nem szilikonínyes modellen a technikai implantátumokba nem-elfordulásbiztos (non-engaging NE) ideiglenes titán fejeket rögzítünk, szükség esetén méretre vágjuk. Az abutmenteket a modellen Pattern Resinnel összekötjük úgy, hogy a titán fejek felső részén egy lemezszerű platót alakítunk ki. A szájba, ezt bepróbálva ellenőrízhetjuk a konstrukció passzív illeszkedését, a kialakított platóra pedig viaszt / szilikon harapásrögzítő anyagot helyezve, a lehető legstabilabb alapon rögzíthetjük a centrális relációt.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Gingivamanagement

Két fő célkitűzésünk a a periimplantitisz megelözése, és az esztétikus gingivakontúr és textúra kialakítása.
A periimplantitisz, ebben a vonatkozásában a feszes, keratinizált gingiva meglététől függ, ami többnyire sebészi feladat. A technikus munkája során a cementezhető felépítmények megfelelő transzgingivális magasságának meghatározásában (egyben a cementezési mélység) merül ki, elkerülendő a cementezés során a tulcsorduló rögzítőanyag nehéz eltávolítását, mégis esztétikus szubgingivális lezárást elérve a látható területeken.
Az esztétikus gingivatextúra elérése szintén sebészi feladat, bizonyos esetekben helyi nyeles, vagy távoli szabadlebenyek alkalmazását igényli. A megfelelő papillamegőrzés, és ínyalátámasztás, "emergency profile" kialakítása már teammunka. A megvalósítás feltétele a manipulációra alkalmas kötőszövet (úgy qualitatív, mint quantitatív, aminek elérése sebészi módszerekkel lehetséges).
A technikus segítséget nyújthat olyan provizórikus felépítmények, és ideiglenes pótlások készítésével, aminek transzgingivális része (és a köztes tagok gingivális része) kompozitfelrakás, vagy elvétel útján a fogorvos által módosítható. A végleges kialakítás orvosi feladat.
A provizórium végleges "emergency profile"-ja a definitív fogpótlás prototípusa. Ezt követően a kialakított transzgingivális terület megmintázása az orvosi munka része, annak átvitele a végleges felépítményekre, csavaros konstrukciókra már a fogtechnika feladata.
Technikánkon az Amann Girrbach CAD/CAM rendszerének M-plant modulja automatikusan elvégzi ezt az átvitelt, egyéni felépítmények készítése során.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Gyári felépítmény megmunkálás

Gyári felépítményekből elkülönítjük a fém, illetve cirkónium fejrészekett, más szempontból a teljes kontúrú váll nélküli, és az anatómikusan kontúrozott vállú abutmenteket.
A cirkónium megmunkálása ideális esetben, így laborunkban is nagy fordulatú, FG befogású VÍZHŰTÉSES technikai turbinákkal történik (szárazon mikrorepedések képzödne megfelelő vállmagasság, lefutás, és az esztétikus szubgingivális lezárás mellett a nem nagy cementezési mélység is fontos szempont. Implanták, még alacsony fordulaton is).
A titán abutmentek előkészítésénél a tum felépítményeket kizárólag vállasan készítjük elő. A váll nélküli, teljes kontúrú fejek a technikusoknak sokkal nagyobb mozgásteret biztosítanak, de jelentősen több munkával, és megmunkálóeszköz kopás mellett.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Egyéni felépítmény készítése

Minden individualizált abutmentre jellemző, hogy tökéletesen igazodik a fogorvos által kialakított "emergency profile"-hoz, a gingiva szélének lefutásához, és a szükséges szögkorrekcióhoz. Extrém szögkorrekció esetén, csak az egybeöntött nemesfém felépítményt javasoljuk.

Egy darabból készülő

Gold adapt fejre öntött felépítmény, csak aranyötvözet ráöntésével készülhet, költséges, de tökéletes felépítményt eredményez, akár extrém szögkorrekció esetén is. Anatómikusan redukáltra mintázva, és megöntve közvetlenül leplezhető, így okkluzálisan csavarozható koronához jutunk (ideális tengelyállás esetén). A gyári aranytalp garantálja a pontosan illeszkedő felépítményplatformot. Kizárólag gyöngyszórással bontjuk, és dolgozzuk ki.

Titán bázisra öntött nem nemesfém felépítmény ráöntésével is készülhet. Az öntésnél képződő oxid a nemesfémmel ellentétben "gap"-et képezhet, ami periimplantitis melegágya. Anatómikusan redukáltra mintázva, és megöntve közvetlenül leplezhető, így okkluzálisan csavarozható koronához jutunk (ideális tengelyállás esetén). A gyári aranytalp garantálja a pontosan illeszkedő felépítményplatformot. Kizárólag gyöngyszórással bontjuk, és dolgozzuk ki.

Gyári kiégethető alapra mintázott, teljes egészében megöntött egyéni felépítmény. Mivel még az elfordulásgátlás és a platformra felülő felület is öntéssel készül, az ott kialakuló oxidréteg miatt, ezt teljesen alkalmatlannak tartjuk végleges használatra. Kizárólak gyöngyszórással bontjuk, és dolgozzuk ki.

Teljes egészében cirkónium-dioxidból készült egyéni felépítményeket elfogadható pontossággal még CAD/CAM rendszerrel sem lehet készíteni (bárki is állítsa az ellenkezőjét). Ennek oka, hogy minden szinterezést igénylő anyag, kemencében a tömegközéppont felé zsugorodik, ami így nem jellemezhető minden ponton egy százalékos értékkel, ennek következménye "gap" a platform és felépítmény között, aminek folyománya periimplantitisz, mikromozgás, átmenőcsavarlazulás, csavar, és felépítménytörés. Vannak már készreszinterezett tömbből faragó nagyipari berendezések, de azoknál a legjobb hűtés mellett is kialakulnak az anyagban mikrorepedések, amik egy hídváznál nem relevánsak, de egy felépítmény esetében elfogadhatatlanok. A másik probléma, hogy validált ciklikus terheléses vizsgálatok igazolják, hogy egy darabban készült cirkónium felépítmények, ahol így a rögzítőcsavar cirkónium felületen ül, gyakran törnek. Vannak természetesen ennek ellenkezőjét bemutató házi vizsgálatok, általában ilyen abutmenteket gyártó cégektől. Próbálkoznak speciális fejkialakítású rögzítőcsavarokkal, de még várjuk a MEGGYŐZŐ vizsgálatokat.

Hybrid egyéni felépítmények (kétrészes, ragasztott)

Gyári titán alapra ragasztott egyéni fejrész, ami készülhet CAD/CAM technikával, öntéssel, vagy préseléssel. Az illeszkedés az implantátum platformjával a gyári alapnak köszönhetően tökéletes, erre a bázisra az egyéni részt kompozit cementtel, addhezíven rögzítjük, így az kapcsolat a két elem között "gap" mentes lesz. Anyagok: cirkónium-dioxid, Co-Cr, TiAl6V4, arany, lítium-diszilikát kerámia. Költséghatékony, biztonságos, és a fémmentes konstrukciók esetén rendkívül esztétikus (bár titán alapra készül, a fej teljes transzgingivális része kerámia, ami, akár színezhető is).
Nem ajánljuk extrém szögkorrekciókhoz.
A CAD/CAM - M-plant modullal egyéni "emergency profile" készíthető. Anatómikusan redukált formát készítve, okkluzálisan csavarozható koronát készíthetünk.
Választható titán bázisok: Implant Direct gyári CAD base, Amann Girrbach gyári Ti-base, utángyártott titán bázis. (ez egyben a preferenciasorrendünk is)

Partnerlaboroknak saját mintázatuk alapján, bármely rendszerhez készítünk CAD/CAM hibrid felépítményeket.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Implantátumos váz készítés cementezett hídhoz

Speciális igény a tökéletes passzív illeszkedés, mivel a parodonciummal ellentétben az enosseális megtámasztásnak nincs adaptációs készsége, csak következményes csontresorptio, és periimplantitisz. A passzív "fit" elérésének a következő elemek lehetnek segítői:

 •     vákuumos, védőgázos öntés
 •     szeparált, és ívhegesztett váz
 •     patternnel összekötöttt nyitott-kanalas lenyomatvételi fejek
 •     pattern-rögzíttett non-engaging temporary fejrészekkel végzett próba
 •     nagy végkeménységű, monofázisos lenyomatanyag (javasolt automix: Impregum Penta)

A cementezhető titán fejeket, igény alapján homokszórjuk a cementezés előtt, felületnövelés céljából (kérjük, igényét jelezze).

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Okkluzálisan csavarozható koronák

Előnyei, hogy egyszerűen oldható, javítható (pl.: leplezés-sérülés, periimplantitisz esetén), nincs cement, így eltávolítatlan cementmaradék sem. Kis vertikális helykínálat esetén, ha nincs kielégítő cementezési magasság, csak ez lehet a megbízható megoldás.
Hátránya, hogy technológiaérzékenyebb, költségesebb, befolyásolja a tengelyállás, így a csavarcsatorna pozíciója, és látható területen a csavarcsatorna láthatatlan elfedése nem könnyű, különösen alacsony konstrukció esetén.

Kétrészes hybrid, gyári titán alapra:

Cirkónium-oxid váz, leplezve (rápréselt leplezésnek nincs jelentősége, mert könnyedén javítható).
Ceramill CAD/CAM M-plant modulban készül, igény szerint egyéni transzgingivális gingivaalátámasztó profillal. A felépítmény anatómikusan redukált formmában készül, CAD design szoftver segítségével.

Lítium-diszilikát (Emax) préskerámia anatómikusan, vagy cut-back formában mintázva. Manuális mintázat alapján, vagy Ceramill CAD/CAM M-plant modulban tervezve, viszként faragva, amit beágyazás, kiégetést követően préselünk.
Implant Direct RePlant és Legacy2 implantátumokhoz csomagolt titán fejekre is elkészíthető.

Tetszőleges kerámiázható fémötvözet titán bázisra ragasztva. Manuális mintázat alapján, vagy Ceramill CAD/CAM M-plant modulban tervezve, viszként faragva, amit beágyazás, kiégetést követően megöntünk.

Egyrészes egyéni okkluzálisan csavarozható korona:

Csak a gold-adapt gyári arany-ötvözet bázisra öntött, majd leplezett arany-ötvözet felépítményt javasoljuk. Előnye, hogy extrém szögkorrekciók is kivitelezhetőek. Más esetben a hybrid megoldásokat részesítjük előnyben (az egyéni egyrészes felépítményeknél már részletezett szempontok alapján).

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Okkluzálisan csavarozható implantátum hidak

Az implantációs hídpótlás, és a csavaros rögzítésű koronák elvi kombinációi. Talán a legnagyobb jelentősége a periimplantitisz elleni küzdelemben van. Képzeljünk el egy 6-8 implantátumon rögzülő cementezett hídpótlást, két évvel az átadást követően, az egyik közbülső implantátum körüli csontreszorpcióval, purulens gyulladással, ami bár lehet panaszmentes, de a páciens egy hónap múlva szívműtétre készül, és a regionális szájsebészetről góc pozitív papírral érkezik, vagy semmi problémája sincs, csak a hármasáról bruxizmusnak köszönhetően levált a leplezés.

Speciális igény a tökéletes passzív illeszkedés, mivel a parodonciummal ellentétben az enosseális megtámasztásnak nincs adaptációs készsége, csak következményes csontresorptio, és periimplantitisz. A passzív "fit" elérésének a következő elemek lehetnek segítői:

 •     vákuumos, védőgázas öntés
 •     szeparált, és ívhegesztett váz
 •     patternnel összekötött nyitott-kanalas lenyomatvételi fejek
 •     pattern-rögzíttett non-engaging temporary fejrészekkel végzett próba
 •     nagy végkeménységű, monofázisos lenyomatanyag (javasolt automix: Impregum Penta)
 •     nagy pontosságú CAD/CAM technológia / nagyipari kompartisz cégek (Ceramill M-Center)


Kétrészes hybrid, gyári nem elfordulásgétolt (non-engaging) titán alapokra

Cirkónium-oxid váz, leplezve (rápréselt leplezésnek nincs jelentősége, mert könnyedén javítható).
Ceramill CAD/CAM M-plant modulban készül, igény szerint egyéni transzgingivális gingivaalátámasztó profillal. A felépítmény anatómikusan redukált formában, CAD design szoftver segítségével készül.

Lítium-diszilikát (Emax) préskerámia anatómikusan, vagy cut-back formában mintázva. Manuális mintázat alapján, vagy Ceramill CAD/CAM M-plant modulban tervezve, viszként faragva, amit beágyazás, kiégetést követően préselünk. Legfeljebb három tag (egy köztes hídtest).
Implant Direct RePlant és Legacy2 implantátumokhoz csomagolt titán fejekre is elkészíthető.

Tetszőleges kerámiázható fémötvözet, titán bázisra ragasztva. Manuális mintázat alapján, vagy Ceramill CAD/CAM M-plant modulban tervezve, viszként faragva, amit beágyazás, kiégetést követően megöntünk. Az öntést követően, vagy már a mintázatot szeparáljuk, majd a modellen fesztelenül hegesztéssel újra rögzítjük a passzív illeszkedés érdekében.

Egyrészes egyéni okkluzálisan csavarozható híd/hídprotézis

Non-engaging gold-adapt gyári arany-ötvözet bázisra öntött, majd leplezett arany-ötvözet felépítmény. Előnye, hogy extrém szögkorrekciók is kivitelezhetőek. Más esetben a hybrid megoldásokat részesítjük előnyben. Az öntést követően, vagy már a mintázatot szeparáljuk, majd a modellen fesztelenül hegesztéssel újra rögzítjük a passzív illeszkedés érdekében. Hátránya a nemesfém magas ára.

Gyári alap nélkül, kiégethető mintázóhüvelyre mintázott, egyben megöntött hidak az öntés során képződő oxid miatt, elfogadhatatlan pontosságúak. A hiba, már akkor végzetes, amikor azt emberi szem még nem látja (még röntgenkontrollon sem). Következményei a már ismert periimplantitisz, mikromozgás, átmenőcsavarlazulás, csavar és felépítmény törés. Kivétel lehet, ha az öntött részeket, egy köztes stéges/multi unit fejjel elemeljük a csontszinttől, vagy alsó állcsont esetén Implant Direct S-Indirect / S-Plusz, Dentsply Friadent Xive TG, Zimmer Dental AdVent, Straumann Standard / plus, vagy egyéb tissue-level (íny-szintű) implantátumot használtunk. Ebben az esetben költséghatékony megoldás.

Compartislaborban, ipari gépekkel készülő egyrészes titán, TiAl6V4, Co-Cr, cirkónium-dioxid (kérdéses a cirkóniumon megtámaszkodó rögzítő csavar miatt) hídkonstrukciók, hídprotézis alapok. Laborunkban az implantátumos modellt speciális scan body-k segítségével Ceramill Map 300 szkennerrel digitalizáljuk. A hídkonstrukciót digitálisan megtervezzük, vagy megmintázzuk, és azt visszük számítógépre. Ezeket a partnerközpontba küldjük, ahol ipari körülmények között gyártják le a megtervezett implantátum-hidat/hídprotézist.
Lehetőség van seciális fejű rögzítőcsavarok segítségével a csavarcsatornát, akár 25 fokkal palatinális irányba "csalni". A megoldás a csavarcsatornák esztétikus lezárásának nehézségétől eltekintve tökéletes. Az ára igen magas, a compartis partnerek folyamatosan változó (szerencsére inkább csökkenő) árai miatt minden esetben egyedi ajánlat alapján készül (mérettől, és nem csak tagszámtól függ).

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Hídprotézisek

A fent leírt módokon készülnek speciális műíny kombinációjával. A fogak lehetnek protézis-fogak, kerámia leplezésű váz, kompozi leplezésű váz (kedvező antagonizmus, jó javíthatóság). A műíny lehet akkrilát, kompozit, leplezőkerámia, vagy cirkónium-dioxid váz esetén Zirpress préselhető földpátkerámia.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Gömbretenciós / Locators / GPS abutmentes kivehető pótlások

Kizárólag fémlemezzel kombinálva készítjük, a felépítmények körül szemüveggel, vagy lingvális konnektos megerősítéssel. Lehetőség van az implantátumokról, vagy a felépítményekről vett lenyomat alapján a matrixok alaplemezbe rögzítésére a laborban, vagy a beteg szájában.
Felső kivehető fogpótlás két implantátumon nem működik, csak a megrendelő felelőségére készítjük el.

Ha a laborban történik, labor analóg + felépítményre (implant level lenyomat esetén), vagy felépítményről lenyomatvételi fejjel vett lenyomat (abutment level) esetén felépítmény analógra .

A chari-side módszert preferáljuk, ilyenkor az alaplemezt kupola formában üregesre alakítjuk. Javasoljuk az önkötő akkrilát kötése során a beteget összeharaptatni, hogy a betétek az interkuszpidáció és a nyálkahártya reziliencia szempontjából ideális pozícióba rögzüljenek.
Erre a fontos momentumra laborban rögzített matrixok esetén nincs lehetőség. Különösen az első ilyen beavatkozás felkészültséget igényel!

Alábélelés

Ez a fogpótlástípus addig működik, ameddig a fogpótlás az implantátumokat "húzza", nem pedig billeg rajtuk. Ha ez történne az átadás során, akkor a betétek eltávolítása, majd újbóli rögzítése szükséges. Ha a viselés során idővel a nyálkahártya-csontalapzat megválozik, és a fogpótlás alábélelést igényel, javasoljuk a betétek eltávolítását, és az alábélelést követő újbóli rögzítését.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.


Stégkonstrukciók

A fő szempontok megegyeznek a csavaros rögzítésű implantátumos hidakéval

Speciális igény a tökéletes passzív illeszkedés, mivel a parodonciummal ellentétben az enosseális megtámasztásnak nincs adaptációs készsége, csak következményes csontresorptio, és periimplantitisz. A passzív "fit" elérésének a következő elemek lehetnek segítői:

 •     vákuumos, védőgázos öntés
 •     szeparált, és ívhegesztett váz
 •     patternnel összekötött nyitott-kanalas lenyomatvételi fejek
 •     pattern-rögzített non-engaging temporary fejrészekkel végzett próba
 •     nagy végkeménységű, monofázisos lenyomatanyag (javasolt automix: Impregum Penta)
 •     nagy pontosságú CAD/CAM technológia / nagyipari kompartisz cégek (Ceramill M-Center)


A stég rögzítőelemei lehetnek aktívak, passzívak, és a kettő kombinációja.

Aktív 

A valamilyen vertikális, vagy horizontális precíziós elhorgonyzó elemet építünk a konstrukcióba.

Passzív: egy párhuzamos falúra frézelt stég, amin a lemez passzívan illeszkedik, meggátolva az elemelkedést, és az elfordulást. Ilyen esetben a stég behelyezési irányát célszerű a fogsor elemelkedésének irányától eltérően meghatározni. A passzív illeszkedést galván szekunder konstrukcióval tehetjük ideálissá. A kombinált eljárásnál a stég végeire aktív elemet, általában preci-vertixet helyezünk.

Technológiák

Gyári, non-engaging nemesfém-ötvözet alapra öntöt arany-ötvözet stég. Tökéletes illeszkedés, frikció, de magas alapanyag ár (gold-adapt felépítmény, aranyötvözet).

Gyári, non-engaging titán bázisra mintázott, és megöntött stég. A titán bázisra kompozitcementtel rögzítjük.

Müanyag mintázóelemekre modellált, teljes egészében megöntött stégkonstrukció. A képződő oxid miatt elfogadhatatlan pontosságúak. A hiba, már akkor végzetes, amikor azt emberi szem még nem látja (még röntgenkontrollon sem). Következményei a már ismert periimplantitisz, mikromozgás, átmenőcsavarlazulás, csavar, és felépítménytörés. Kivétel lehet, ha az öntött részeket egy köztes stéges / multi unit fejjel elemeljük a csontszinttől, vagy alsó állcsont esetén Implant Direct S-Indirect / S-Plusz, Dentsply Friadent Xive TG, Zimmer Dental AdVent, Straumann Standard / plus, vagy egyéb tissue-level (íny-szintű) implantátumot használtunk. Ebben az esetben költséghatékony megoldás.

Compartislaborban, ipari gépekkel készülő egyrészes titán, TiAl6V4, Co-Cr, cirkónium-dioxid (kérdéses a cirkóniumon megtámaszkodó rögzítőcsavar miatt) stégkonstukció. Laborunkban az implantátumos modellt speciális scan body-k segítségével Ceramill Map 300 szkennerrel digitalizáljuk. A stéget digitálisan megtervezzük, vagy megmintázzuk, és azt visszük számítógépre. Ezeket a partnerközpontba küldjük, ahol ipari körülmények között gyártják le a megtervezett munkát. Az ára igen magas, a kompartis partnerek folyamatosan változó (szerencsére inkább csökkenő) árai miatt minden esetben egyedi ajánlat alapján készül.

VISSZA A LAP TETEJÉRE.

Mühl Fogtechnika elérhetőségei

Laborvezető
Mühl Zsolt
+36-30/632-3162
muhlzsolt @ gmail . com

Fogtechnikai adminisztrátor
Weichardt Rebeka
+36-30/632-3164
+36-72/485-403
muhlgyula @ gmail . com

7300 Komló, Pécsi út 1. 2.em.

Szolgáltatásaink

 • CAD/CAM technológia
 • Fémmentes technológiák
 • Implantátum protetika
 • Fémvázas rögzített pótlások
 • Kivehető fogpótlások